Ks. Jan Marszałek

Biogram

Ksiądz Prałat Jan Marszałek urodził się w 1907 roku w Krzeczowie (krakowskie).

Został wyświęcony na kapłana w 1932 roku. Gorliwie duszpasterzował w Poroninie, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie, jako administrator w Bachowicach i od 1951 roku do śmierci w Łodygowicach, z przerwą od 1953 do 1957 roku, gdy został usunięty z parafii przez ówczesne władze. Wtedy przebywał w Skrzypnem k. Nowego Targu, a potem pozwolono mu administrować parafią Biały Kościół k. Krakowa. Siłę do swojej pracy czerpał z nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i z synowskiego przywiązania do Matki Najświętszej.

Bardzo wiele zrobił swoją systematyczną i mądrą pracą duszpasterską, ale jeszcze więcej przykładem osobistego życia. Zaowocowało to wzrostem gorliwości wiernych w wypełnianiu praktyk religijnych, pojawieniem się powołań do kapłaństwa i do życia zakonnego oraz angażowaniem się wiernych w życie Kościoła.

Umiał nie tylko dostrzegać potrzebujących pomocy duchowej i materialnej, ale umiał także mądrze tym potrzebom zaradzać.

P ozostawił wspaniały przykład zjednoczenia z Chrystusem i umiłowania kapłaństwa w latach swojej choroby. Pan Bóg powołał go do siebie 16 maja 1989 roku.

Żyje jednak nadal w świadomości wspólnoty parafialnej i tych wszystkich, którzy z niej wyszli. Wierzymy, że Pan Bóg nadal działa przez niego w Kościele. Chcąc Bogu wyrazić wdzięczność za dar tego wielkiego i drogiego nam Kapłana i Duszpasterza, gromadzimy w parafii wszelkie świadectwa i dokumentację z jego życia. Przy parafii funkcjonuje już Izba Pamięci poświęcona Księdzu Prałatowi Janowi Marszałkowi.

Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc nam w tym dziele, prosimy o przekazanie pisemnego świadectwa lub znalezionej dokumentacji czy fotografii na poniższy adres:

Parafia Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza.
Ul. Jana Pawła II 3, 34-325 Łodygowice.

e-mail: naszczas@wp.pl

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże,

 

Ty w dziejach Kościoła hojnie obdarzałeś łaską swojego Ducha ludzi różnych narodów i pokoleń, powołując ich do budowania Twojego Królestwa już tu na ziemi.

Nam także pozwoliłeś doświadczyć Twej ojcowskiej troski o nasze zbawienie przez posługę kapłańską i przykład życia księdza Jana Marszałka.

Udziel nam łaski, abyśmy pomni na Twoje dobrodziejstwa, podążali jeszcze gorliwiej ścieżkami zbawienia na spotkanie z Tobą.

Spraw także, jeśli to zgodne z Twoją świętą wolą, aby ksiądz Jan, ukształtowany przy Sercu Twojego Syna, został ukazany wiernym i kapłanom w Kościele świętym, jako przykład w codziennym kroczeniu drogą Ewangelii i gorliwej służby w Twojej winnicy

oraz nasz orędownik u Ciebie.

Prosimy Cię o to przez Twojego Syna, Najwyższego Kapłana, mocą Ducha Świętego, wsparci wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Matki kapłanów.

Niech Ci, Boże, będzie cześć i chwała

przez wszystkie wieki wieków.

 Amen.

 Imprimatur:
Kuria Diecezjalna w Bielsku Białej, 
L. dz. 3206/16
bp Piotr Greger

Galeria

Jeśli planujesz konferencję

Share This
Skip to content