9.00. – Wprowadzenie: ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII
(prowadzący sesję).
Słowo Ks. Biskupa Romana Pindla,
Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej
9.30. – Ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Milenijna kongregacja dekanatów żywieckich. Historia i współczesność.
9.50. – Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak
Kościół na Żywiecczyźnie w czasach „władzy ludowej” (1945 – 1989).
10.10. – mgr Jacek Kachel
Ks. Jan Marszałek pasterz na straży wartości.
10.30. – Ks. dr Stanisław Więzik CRL
Prądy społeczno-kulturowe początku XX wieku.
10.50. – 11.20. – Dyskusja.
11.20. – 11.50. – Przerwa na kawę.
11.50. – Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ
Ks. Jan Marszałek, duszpasterz czasu reformy posoborowej.
12.10. – Ks. dr Tadeusz Mrowiec
„Głębia życia wewnętrznego ukazuje Boga i pociąga ludzi” – próba
zaczerpnięcia z duchowości ks. Jana Marszałka.
12.30. – Dyskusja i podsumowanie sesji.
WSTĘP WOLNY

Założenia konferencji

„Ks. Jan Marszałek: człowiek mądrej wierności”

W związku z rozpoczętymi staraniami o otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Prałata Jana Marszałka, podjętymi w diecezji Bielsko – Żywieckiej, wzrasta zainteresowanie jego osobą i pojawia się konieczność zebrania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej życia i działalności tego duszpasterza. Już wstępna kwerenda w archiwach i wspomnienia żyjących świadków ukazują nam wielkiego człowieka, który mądrze stawiał czoła licznym trudnościom politycznym, społecznym i duszpasterskim, a także własnej słabości w chorobie. Dzisiaj patrzymy z wielkim szacunkiem na wszystko, co pozostawił ks. Marszałek. Dystans czasu pozwala nam dzisiaj lepiej dostrzec i docenić wartości, którymi kierował się w swoim działaniu i którym był wierny do końca. Była to przede wszystkim mądra wierność Bogu, Kościołowi i człowiekowi, którego Pan Bóg postawił na jego drodze. Na formowanie się tej postawy musiały mieć wpływ także warunki i okoliczności w których działał.

Celem naszej konferencji naukowej jest wskazać faktory, które mogły mieć
wpływ na uformowanie człowieczeństwa i kapłańskiej postawy ks. Marszałka w trudnych czasach II wojny światowej, ale przede wszystkim w okresie stalinizmu i realnego socjalizmu. Zdajemy sobie sprawę, że mądrze pokonywane trudności hartowały jego ducha, prawdziwa pobożność umacniała go wewnętrznie, wierność Kościołowi pozwalała mu zachować równowagę w momentach trudnych wyborów, a otwartość na człowieka pomogła mu zachować wielką kulturę osobistą i godność. On nie tylko był pobożnym kapłanem, co niewątpliwie już jest wielką wartością. Dzisiaj coraz częściej widzimy w nim człowieka, który wpłynął zasadniczo na historię Łodygowic, a nawet Żywiecczyzny, ze względu na funkcję dziekana, którą pełnił przez wiele lat. To prawdziwy syn swojej epoki i dlatego wydaje się konieczne wskazanie przynajmniej niektórych ważnych czynników, które wpływały na społeczeństwo i na wspólnotę Kościoła w latach, w których żył i działał ks. Jan Marszałek (*1907- †1989).

Jako ludzie wierzący jesteśmy przekonani, że miłość do Chrystusa czyni człowieka mądrym i zdolnym do pozytywnego wpływania na dzieje społeczeństw. Tak określił księdza Prałata także kard. Karol Wojtyła w kazaniu na zakończenie wizytacji kanonicznej w kwietniu 1972 roku.
W imieniu Księdza Biskupa Romana serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 maja 2019 roku o godz. 9.00 w auli Kurii Biskupiej w Bielsku Białej.

Share This
Skip to content